Consulaire inschrijving

Op deze pagina vindt u alle informatie over uw inschrijving in het Consulaat-Generaal.

 1. Laatst bijgewerkt op

Overzicht


Inschrijving van een pasgeborene


Verwacht u een kind? Gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met de Ambassade vóór de geboorte van het kind. Wenst u een pasgeboren kind in te schrijven, gelieve ons per mail een scan van de volgende documenten over te maken:

 • De geboorteakte
 • Paspoort en/of identiteitskaart van beide ouders
 • Indien het kind werd geboren buiten het huwelijk, de erkenningsakte
 • Indien het kind werd geboren binnen het huwelijk, de huwelijksakte
   

Algemene richtlijnen


De inschrijving in de Consulaire Registers is niet verplicht, maar vormt wel de legale basisvoorwaarde om te kunnen genieten van een deel van de consulaire diensten die de Ambassade aanbiedt, onder meer:

 • eID (identiteitskaart)
 • Paspoort
 • Consulaire Attesten
 • Registratie van pasgeborenen
 • Andere

(!) De Ambassade ontvangt nooit administratieve/persoonlijke informatie van de lokale (Noorse/IJslandse) autoriteiten over landgenoten. Daar tegenover deelt de Ambassade nooit  administratieve/persoonlijke informatie van landgenoten met vreemde autoriteiten.

(!) De Ambassade heeft geen toegang tot het Folkeregister (Noorse Rijksregister) of de Þjóðskrá Íslands (IJslandse Registers). U dient dus steeds zelf de nodige documenten/informatie te verschaffen daar waar vereist.
 

Voorwaarden

 • U bent Belg.
   
 • U beschikt over een geldige, langdurige (1 jaar+) verblijfstitel binnen de jurisdictie van de Ambassade (Noorwegen/IJsland).

  (!) Indien u (nog) niet over een geldige verblijfstitel beschikt, dient u eerst uw situatie tegenover de lokale autoriteiten te regulariseren.

  (!) Onze goede raad: In afwezigheid van een geldige verblijfstitel raden wij aan, indien u België verlaat, zich pas uit te schrijven uit de bevolkingsregisters van uw Belgische gemeente nadat uw Noorse situatie geregulariseerd is. Zodoende beschikt u tijdens het proces, dat soms maanden in beslag kan nemen (zeker in de grote Noorse steden), over een Belgisch administratief aanspreekpunt (noodzakelijk voor het verkrijgen van reis-/identiteitsdocumenten).

  Opgelet (Noorwegen): Een D-nummer is een tijdelijk rijksregisternummer en wordt niet erkend als verblijfstitel.
   

 • U bent uitgeschreven uit de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente.

  (!) Bent u nog steeds gedomicilieerd in een Belgische gemeente? Gelieve contact op te nemen met de desbetreffende bevolkingsdienst met de vraag u te schrappen uit de bevolkingsregisters. Pas na schrapping, kan de Ambassade overgaan tot uw inschrijving.

  (!) Bent u momenteel ingeschreven in een andere consulaire post? De Ambassade in Oslo zal uw dossier opvragen bij onze desbetreffende collega’s.
   

 • Minderjarigen kunnen enkel ingeschreven worden mits goedkeuring van de beide (!) ouders of wettelijke voogd. Bij kinderen van gescheiden ouders dient een bewijs van ouderlijke autoriteit worden voorgelegd.
   

Procedure en vereiste documenten


Procedure


U kan zich inschrijven:

 • Per post;
 • Per e-mail (Enkel .pdf of .jp(e)g). Gelieve uw bijlages niet de totale grootte van 5 MB te laten overschrijden;
 • Persoonlijk, op afspraak (!)
 • U kan gebruik maken van ons elektronisch inschrijvingsplatform voor een vlottere en snellere inschrijving: e-Consul
  De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor het gebruik van e-Consul:
  • U bent Belg.
  • U bent niet langer ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente.
  • U beschikt over een geldige en geactiveerde eID.
  • U beschikt over uw PIN-code voor de eID en een kaartlezer.


Formulieren & documenten


(!) Alle onderstaande documenten zijn verplicht. Indien u een onvolledige aanvraag overmaakt, kan de Ambassade/het Consulaat uw aanvraag niet verder verwerken, waardoor uw aanvraag onvermijdelijke vertraging oploopt.

 • Het inschrijvingsformulier, per Belgisch lid van het gezin:
  Opmerking: Het formulier dient afzonderlijk ingevuld te worden voor elk Belgisch lid van het gezin, eveneens kinderen.
   
  Opmerking: Voor kinderen dienen beide (!) ouders het inschrijvingsformulier te ondertekenen, tenzij de ouderlijke macht werd toegewezen aan één enkele ouder.
   
 • Indien beschikbaar, het "Model 8" (bewijs van schrapping). Het model 8 is de schriftelijke bevestiging van uw afschrijving naar het buitenland door de (Belgische) gemeentelijke bevolkingsdiensten. Beschikt u niet langer over het model 8? U kan steeds een versie bekomen bij de laatste Belgische gemeente van woonst.

  Belgen momenteel ingeschreven in een andere consulaire post dienen het model 8 niet voor te leggen. De Ambassade in Oslo zal uw dossier opvragen.
   

 • Een fotokopie van uw paspoort of identiteitskaart (ook al is die niet langer geldig).
   
 • Bewijs van een geldig verblijf binnen de jurisdictie van de Ambassade voor alle leden van het gezin, met name:
   
  • Voor Noorwegen: één van de volgende documenten, op voorwaarde dat het actuele adres vermeld wordt:
   • Bostedsattest (Folkeregister)
   • Melding om registrert flytting (De bevestiging van uw adreswijziging door het Folkeregister, traditioneel beschikbaar in Altinn)
   • Registreringsbevis (Noorse politie).
    Opgelet: Het registreringsbevis wordt slechts éénmalig uitgegeven. Indien het vermelde adres niet langer actueel is, verliest het registreringsbevis zijn nut).
  • Voor IJsland:
 • Inschrijvingsformulier voor de verkiezingen (verplicht)

  Voor Belgen ingeschreven in de consulaire registers geldt ook de Belgische kiesplicht.

  Opgelet: De keuze van de inschrijvingsgemeente is niet vrijblijvend. De keuzemogelijkheden zijn aflopend. U duidt de eerste, voor u toepasbare optie aan (voor de meeste Belgen is dit de eerste optie: één van de Belgische gemeentes waarin u woonachtig was.

  Indien u per volmacht uw stem wenst uit te brengen, het volmachtformulier voor de verkiezingen.
  Opgelet: De keuze van een gemachtigde voor een volmacht is niet vrijblijvend. De gemachtigde moet eveneens in de door u aangeduide gemeente wonen en mag niet reeds een volmacht  zijn toegewezen.
   

 • Optioneel: Schriftelijke goedkeuring voor de ontvangst van niet-consulaire uitnodigingen (recepties, culturele aangelegenheden, etc...). Indien u wenst uitnodigingen te ontvangen, dan dient de Ambassade hiertoe, dit vanwege de GDPR, over uw uitdrukkelijke goedkeuring te beschikken.


Na uw inschrijving: uw administratieve verantwoordelijkheid


Elke ingeschreven Belg is verplicht de Ambassade steeds op de hoogte te brengen van:

 • Elke wijziging in de burgerlijke staat van uzelf of uw gezinsleden, door middel van een origineel afschrift, gelegaliseerd d.m.v. een apostille, van de betreffende akte, bijvoorbeeld huwelijks-, scheidings-, geboorte- of adoptieakte, of de verklaring van naamsverandering (opgelet, naamsveranderingen worden in België niet erkend, dit is een lokale administratieve procedure);
 • Elke wijziging van uw gezinssamenstelling;
 • Elke procedure met invloed op uw nationaliteit(en);
 • Elke adreswijziging binnen onze jurisdictie.
 • Uw (eventuele) vertrek uit onze jurisdictie
 • Elke wijziging aangaande uw contactgegevens (telefoonnummer, e-mail)


Adreswijziging


Eens ingeschreven dient u ons steeds op de hoogte te houden van uw actuele adres. Vanwege de strijd tegen domiciliefraude kan uw adres enkel aangepast worden op basis van officiële bevestiging van de lokale autoriteiten. U maakt ons per post of, bij voorkeur, per e-mail een kopie/scan van één van de onderstaande documenten over:

Noorwegen:

IJsland:

Opgelet: Wees aandachtig dat het attest steeds alle Belgische gezinsleden, inclusief minderjarigen, die verhuizen vermeldt.