Paspoort

Op deze pagina vindt u alle informatie over het Belgisch paspoort.

 1. Laatst bijgewerkt op

Overzicht

Algemene richtlijnen

 • Op basis van het Consulair Wetboek (15 juni 2015) mogen Belgische Ambassades en Consulaten enkel paspoorten afleveren aan Belgen ingeschreven in hun consulaire registers.

  Bent u niet ingeschreven in onze consulaire registers? Dan dient u hiertoe eerst de nodige stappen te ondernemen. Mogelijks heeft u vroeger een paspoort via ons verkregen zonder ingeschreven te zijn. Dit is niet langer mogelijk.

  Bij twijfel, contacteer de Ambassade telefonisch (+47 23 23 92 20).
  Gelieve uw paspoort-/rijksregisternummer bij de hand te hebben.
   

 • Belgische Ambassades/Consulaten leveren enkel nog biometrische paspoorten af. Voor deze paspoorten registreert de Ambassade uw foto, vingerafdrukken en digitale handtekening. Voor het afnemen van deze biometrische gegevens dient u zich PERSOONLIJK, op afspraak, aan te melden op de Ambassade voor de aanvraag van een nieuw paspoort.

  Voor kinderen onder de 6 jaar is er geen biometrische afname. Paspoorten voor kinderen jonger dan 6 kunnen dus nog steeds perfect per post (zie verder).
   

 • Het paspoort moet niet persoonlijk afgehaald worden, maar kan u aangetekend toegezonden worden. U draagt zelf de kosten voor ontvangst per post. Verzending per gewone post kan niet vanwege veiligheidsvoorschriften.
   
 • Een paspoort kan ook, onder bepaalde voorwaarden, elders aangevraagd worden (zie verder).
   
 • Een paspoort kan niet elders geleverd worden dan de Ambassade of gemeente waar het aangevraagd werd.
   
 • De geldigheid van een Belgisch paspoort is 7 jaar (volwassenen) of 5 jaar (minderjarigen).


Aanvraag/Procedure (volwassenen/minderjarigen vanaf 6 jaar)

 • U kan een afspraak inboeken via onze website.
   
 • Tijdens uw afspraak legt u de volgende documenten voor:
  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Dit document kan eventueel ingevuld worden op de Ambassade. Voor minderjarigen is de handtekening van beide (!) ouders vereist, tenzij het ouderschap anders werd toegewezen per rechterlijk besluit (in dit geval dient u het rechterlijk vonnis voor te leggen).
  • Een bewijs van betaling (zie tarieven), indien u op voorhand wenst over te schrijven. De betaling kan ook ter plaatse aan het loket gebeuren.
  • Uw huidig paspoort moet ingeleverd worden. Indien u niet langer uw huidig paspoort in uw bezit heeft, dient hiervan eerst aangifte gedaan worden bij uw lokaal politiekantoor en bij DOCSTOP

   U vult eveneens een PV van verlies (PDF, 99.74 KB) in die moet toegevoegd worden aan uw aanvraag.


Aanvraag/Procedure (minderjarigen jonger dan 6 jaar)


U maakt ons per post of persoonlijk de volgende originele stukken over:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. De handtekening van beide (!) ouders is vereist, tenzij het ouderschap anders werd toegewezen per rechterlijk besluit (in dit geval dient u het rechterlijk vonnis voor te leggen)
 • Een bewijs van betaling per overschrijving (zie tarieven).
 • Twee recente (max. 1 maand oud) pasfoto’s in kleur, volgens de normen en eisen
 • Indien het kind reeds een paspoort in zijn/haar bezit heeft, moet het oude paspoort ingeleverd worden. Indien u niet langer het paspoort in uw bezit heeft, dient hiervan eerst aangifte gedaan worden bij uw lokaal politiekantoor en bij DOCSTOP

  U vult eveneens een PV van verlies (PDF, 99.74 KB) in die moet toegevoegd worden aan de aanvraag.


Leveringstermijn

 • Ongeveer 7 werkdagen na aanvraag, exclusief verzending per post.


Tarieven


Overzicht van de tarieven en betalingsmogelijkheden


Elders uw paspoort aanvragen?


Een Belg, ingeschreven in een consulaire post, kan ook een paspoort aanvragen bij:

 • Zijn/haar desbetreffende post van inschrijving (voor Noorwegen & IJsland dus in Oslo)
   
 • Mits goedkeuring door de post van inschrijving:
  • Een andere consulaire post (bv. Stockholm, Kopenhagen, etc.);
  • In België, in de gemeente waar men laatst was ingeschreven (laatste domicilie);
  • In België, in de gemeente waar men geboren werd (enkel indien men nooit in België heeft gewoond);
  • In België, in een gemeente naar keuze (indien men nooit in België heeft gewoond en evenmin in België is geboren)

OPGELET/BELANGRIJK: Indien u bent ingeschreven in de Ambassade van Oslo en u uw paspoort elders aanvraagt, dient u ons hiervan zelf te informeren. De Ambassade in Oslo dient uw aanvraag namelijk goed te keuren na de aanvraag in de andere consulaire post of Belgische gemeente.

Zo niet, kan uw aanvraag niet verder verwerkt en gaat uw paspoort niet in productie.

U dient uzelf te informeren aangaande de leveringsvoorwaarden van de betrokken consulaire post/gemeente.


Verlies/Diefstal

 • U neemt contact op met DOCSTOP
 • U doet aangifte bij het lokale politiekantoor waar het paspoort werd verloren/gestolen.
 • U maak ons een ingevulde PV van verlies (PDF, 99.74 KB) over, toegevoegd aan de aangifte bij de lokale politie.


Inschrijven van uw echtgenoot/echtgenote/kinderen


Op uw uitdrukkelijke wens kan de naam van uw echtgenoot/kinderen ingeschreven worden in het paspoort. Enkel gegevens van burgerlijke stand effectief opgenomen in het Belgisch rijksregister kunnen ingeschreven worden in het paspoort, in de taal van het paspoort zelf. Het paspoort dient ons hiervoor te worden overgemaakt. Toezending en terugzending van het paspoort gebeurt aangetekend en op eigen kosten (zie tarieven).

Het is ten strengste verboden zelf gegevens toe te voegen.