Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

 1. Laatst bijgewerkt op

Overzicht

 
Algemene richtlijnen

 • Een inschrijving in de consulaire registers is verplicht voor het verkrijgen van een eID/Kids-ID via de Ambassade.
 • Sinds 21/06/2021 werden de nieuwe biometrische eID's/Kids-ID ingevoerd. Deze dienen persoonlijk besteld te worden, op afspraak. Dit vanwege de afname van de biometrische gegevens (foto, vingerafdrukken en handtekening) opgelegd door de Europese wetgeving. Dit is niet van toepassing voor kinderen jonger dan 6 jaar.
 • U vindt alle algemene informatie aangaande de nieuwe eID & de nieuwe Kids-ID terug op de website van de FOD Buitenlandse Zaken
 • De Ambassade hanteert lokale tarieven (zie verder).
 • Een nieuwe kaart kan u na de bestelling wel nog per post worden toegezonden. Dit dient aangetekend te gebeuren, vanwege veiligheidsmaatregelen. U draagt zelf de kosten van de aangetekende zending (zie tarieven).
 • Voor meer informatie aangaande de eID (of het gebruik van), gelieve de website van het FOD Binnenlandse Zaken te raadplegen.

 
Elektronisch aspect van de eID / KIDS-ID


eID's kunnen gebruikt worden om zich elektronisch te identificeren. De elektronische chip op de eID's/Kids-ID's is standaard niet geactiveerd op het moment van levering, dit vanwege wettelijke bepalingen en veiligheidsredenen.

U kan de kaart bij uw eerstvolgend bezoek aan België door de bevolkingsdienst van een Belgische gemeente of op de Ambassade in Oslo (Afspraak noodzakelijk) laten activeren, op voorwaarde dat u zowel de kaart als de bijhorende PUK/PIN-brief kan voorleggen. Enkel de houder van een eID, zelfs al is die minderjarig, kan de kaart laten activeren. De kaart mag enkel en alleen geactiveerd worden bij persoonlijke aanwezigheid van de houder.

 
Aanvraag van een nieuwe eID/Kids-ID

 • U boekt een afspraak via ons online afsprakensysteem.
  (Minderjarigen vanaf 6 jaar en volwassenen).
 • Tijdens uw afspraak (voor minderjarigen vanaf 6 jaar en volwassenen) legt u een ingevuld afspraakformulier voor. Voor de aanvraag van een Kids-ID/eID voor minderjarigen dienen beide (!) ouders of de wettelijke voogd eveneens het formulier te ondertekenen.
 • Betreft het een Kids-ID voor een kind jonger dan zes jaar, dan maakt u ons een aanvraagfomulier, ondertekend door beide (!) ouders of de wettelijke voogd (bewijs noodzakelijk), twee recente pasfoto's (45mm x 35mm) in kleur, en een bewijs van betaling (zie tarieven) over, per post of persoonlijk.
 • Alle formulieren zijn beschikbaar op deze pagina.
 • Uw huidige identiteitskaart moet ingeleverd worden. Indien u uw oude identiteitskaart niet langer in uw bezit heeft, zie Verlies/Diefstal (verder). Is uw huidige eID nog geldig? U kan uw huidige kaart behouden tot de nieuwe kaart beschikbaar is.
  Wanneer u ons uw oude eID/Kids-ID overmaakt, knipt u die eerst doormidden.

 
Elders uw eID/Kids-ID aanvragen


Een Belg ingeschreven in de consulaire registers kan ook een eID/KIDS-ID bestellen bij: 

 • In België, in de gemeente waar men laatst was ingeschreven (laatste domicilie);
 • In België, in de gemeente waar men geboren werd (enkel indien men nooit in België heeft gewoond);
 • In België, in een gemeente naar keuze (indien men nooit in België heeft gewoond en evenmin in België is geboren)

U dient wel rekening te houden dat een kaart elders aanvragen duurder is (ongeveer 100 EUR voor een eID). Gelieve contact op te nemen met de gemeente in kwestie voor de praktische details.


Leveringstermijn


Traditioneel 3-4 weken na bestelling op de Ambassade/het Consulaat, exclusief eventuele aangetekende verzending per post.

 
Tarieven


U vindt een overzicht van de tarieven en betalingsmogelijkheden hier terug.

 
Verlies/Diefstal

 • U neemt contact op met DOCSTOP
 • U doet aangifte bij het lokale politiekantoor daar waar de kaart werd verloren/gestolen
 • U maak ons een ingevulde PV van verlies (PDF, 99.74 KB) over, daaraan toegevoegd uw aangifte bij de lokale politie.

 
Nieuwe PUK-code bestellen


Bent u niet langer in het bezit van de bijhorende PUK-brief? U kan steeds een nieuwe PUK-brief bestellen op de website van het FOD Binnenlandse Zaken.
Opgelet: De PUK-brief wordt geleverd aan de Ambassade/gemeente die de kaart oorspronkelijk heeft afgeleverd.

 
Buitenlandse adressen op de eID


Het domicilieadres van elke Belg wonende in België is geregistreed in het Belgische Rijksregister en wordt door de desbetreffende gemeente ingevoerd op de eID.

Het domicilieadres van Belgen woonachtig in het buitenland en ingeschreven in de consulaire registers is eveneens geregistreerd in het Belgische Rijksregister, maar het domicilieadres kan niet ingevoerd worden op de eID, dit vanwege technische redenen. Voor Belgen in het buitenland vermeldt de eID bij inlezing bijgevolg enkel de post van inschrijving en haar respectievelijke postcode (bv. voor Noorwegen/IJsland verschijnt enkel 0250 Oslo). De Ambassade kan dit niet aanpassen of corrigeren.

Belgen ingeschreven in de consulaire registers die hun adres in het buitenland dienen te bewijzen, worden aangeraden zich een consulair attest van woonst te verschaffen.