Verhuizen naar Noorwegen

Nuttige informatie voor wie naar Noorwegen verhuist.

  1. Laatst bijgewerkt op

Overzicht


Algemene informatie


Deze pagina op de website van het Noorse Integratiedirectoraat, verwijst u door naar verschillende aspecten van de Noorse samenleving, zoals arbeid, onderwijs, enz..

Heeft u vragen aangaande fiscaliteit, arbeidsregelgeving, sociale zekerheid, de gezondheidszorg en andere, gelieve contact op te nemen met de respectievelijke diensten. Hieronder vindt u alvast een lijst met de meest relevante diensten.

OPGELET: Schaf u een geldig paspoort aan alvorens naar Noorwegen te verhuizen. De identiteitskaart volstaat om toegang te krijgen tot het grondgebied, maar veel (privé) diensten aanvaarden enkel een paspoort.  


Stappen te ondernemen naar de Noorse autoriteiten toe


Als Belg geniet u van de Schengenakkoorden, die u toelaten 90 dagen vrij in Noorwegen te verblijven. Deze 90 dagen kunnen verlengd worden indien u, op basis van relevante bewijsstukken, kan aantonen dat u de nodige stappen onderneemt om te voldoen aan de voorwaarden voor een langdurig verblijf. Na 90/180 dagen moet u voldoen aan de voorwaarden voor langdurig verblijf (werk, familiehereniging, enz) en bent u verplicht uw verblijf te regulariseren tegenover de Noorse autoriteiten. U vindt meer informatie op de webpagina van Skatteetaten (Norwegian Tax Administration) en UDI (Noorse Vreemdelingenzaken).

Voor praktische redenen, in afwachting van de goedkeuring van uw verblijf, dient u over een tijdelijk persoonsnummer te beschikken, de D-number. Deze nummer laat u toe ondermeer een bankrekening te openen, arbeidscontracten te aanvaarden, een telefoonnummer aan te vragen, enz. De informatie aangaande de D-number is eveneens beschikbaar op de webpagina van Skatteetaten. De D-number kan niet beschouwd worden als een verblijfstitel.


Stappen te ondernemen naar de Belgische autoriteiten toe


U bent verplicht uw gemeente op de hoogte te brengen van uw vertrek. Wees u ervan bewust dat de registratieprocedure in Noorwegen verschillende maanden in beslag kan nemen, zeker in Oslo. Voor deze reden raden wij u aan de gemeente te informeren wanneer uw verblijf effectief geregulariseerd is. Zodoende behoudt u een Belgische administratiepunt. Van zodra uw verblijf geregulariseerd is, wordt u aangeraden vrijwillig in te schrijving in de consulaire registers van onze Ambassade.

 

Diploma


Opdat uw Belgisch diploma erkend zou worden in Noorwegen, dient u de NOKUT te contacteren. U vindt alle relevante informatie aangaande de proceedure op de website van de NOKUT.

TIP: De lokale autoriteiten vereisen algemeen een officiële vertaling van het diploma en het supplement. Bepaalde universiteiten/hoge scholen bieden u echter een Engelstalige versie van uw diploma aan, waardoor een vertaling niet langer noodzakelijk is. 

In principe dient het diploma gelegaliseerd te worden. De procedure is beschikbaar op de webpagina van de FOD Buitenlandse Zaken. De Ambassade zelf kan u niet bijstaan in deze materie.


Rijbewijs


Uw Belgisch rijbewijs is geldig in Noorwegen.

De nationale Europese rijbewijzen worden enkel afgeleverd op het respectievelijke grondgebied van de lidstaten. Terzelfdertijd mogen de Belgische gemeentes enkel documenten afleveren aan inwoners gedomicilieerd in hun bevolkingsregisters. Eens u bent afgeschreven naar het buitenland, kan u om deze reden niet langer een Belgisch rijbewijs verkrijgen. Daarom wordt sterk aangeraden, eens uw situatie tegenover de lokale autoriteiten is geregulariseerd, uw Belgisch rijbewijs in te ruilen voor een lokaal rijbewijs. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Statens Vegvesen voor de details.

Indien uw Belgisch rijbewijs verloren of gestolen wordt eens u in Noorwegen woont, dient u dus in elk geval een Noors rijbewijs aan te vragen. In dit geval is de procedure veel ingewikkelder en administratief zwaarder.

Bij uw (eventuele) terugkeer naar België, ruilt u het rijbewijs opnieuw in voor een Belgische variant.

Opgelet: De ervaring leert dat er alsmaar vaker problemen opduiken met het oude, papieren formaat (geldig tot 2033) in het buitenland. U kan verkiezen uw oud rijbewijs in te ruilen voor de nieuwe, moderne en uniforme variant. Is de foto dusdanig gedateerd of is het rijbewijs in slechte/versleten stand, dan wordt dit sterk aanbevolen.