Ambassade en Consulaten van België in Noorwegen en IJsland
Home OESO Anti-Omkoperij reglementering

OESO Anti-Omkoperij reglementering

Naar aanleiding van de komende herziening door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) van de Belgische maatregelen voor de toepassing van het Anti-Omkoperijverdrag, zou de Belgische Ambassade in Duitsland graag uw aandacht vestigen op de noodzaak om, bij uw zakelijke activiteiten in Duitsland, de verordeningen en beginselen en van België en van de OESO op te volgen om corruptie te bestrijden:

België:
 

OECD:
 

Gelieve de tijd te nemen om deze documenten te lezen.

We stimuleren u ook om de nodige maatregelen te nemen om te waken op het nakomen van de Belgische wet aangaande de onderdrukking van corruptie en de aanbevelingen van de OESO aangaande de strijd tegen omkoperij, in uw bedrijf, haar directie en medewerkers. De bijgevoegde “Gids van goede praktijken voor interne controle, ethiek en toestemming” zal hierbij een goed instrument zijn.

De Ambassade van België is bereid al uw vragen te beantwoorden en uw inspanningen te ondersteunen.