Ambassade en Consulaten van België in Noorwegen en IJsland
Home Vaakgestelde vragen Belgisch pensioen

Belgisch pensioen

Belgen die in Noorwegen wonen en vragen hebben ivm. hun Belgisch pensioen, dienen zich te richten tot de bevoegde instantie in Noorwegen.

Tussen België en Noorwegen bestaat er namelijk een overeenkomst inzake sociale zekerheid betreffende de pensioenen. De aanvrager moet dusdoende zijn pensioen aanvragen in het land van verblijf.

De bevoegde pensioenadministratie in Noorwegen is het “NAV Internasjonalt”. Voor meer informatie: www.nav.no/English.

Contactgegevens:

NAV Internasjonalt 
Langkaia 1, Oslo, 0150 Oslo 
Adresse postale: PO Box 8138 Dep, NO-0033 Oslo 
Tel: +47 21 07 37 00 
Fax: +47 21 07 37 01 
E-mail: nav.internasjonalt@nav.no

Bijkomende informatie ivm. het Belgisch pensioen: