Ambassade en Consulaten van België in Noorwegen en IJsland
Home Consulaire diensten Nationaliteit

Nationaliteit

Overzicht

 • De Belgische nationaliteit
 • Dubbele nationaliteit
 • Behoudsverklaring
 • Vaakgestelde vragen

De Belgische nationaliteit

Basisprincipe: De Belgische nationaliteit wordt overgedragen van ouder op kind. Geboorte op Belgisch grondgebied is in principe geen voorwaarde (behalve wettelijk bepaalde uitzonderingen) tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.

Meent u toch recht te hebben op de Belgische nationaliteit? Gelieve contact op te nemen met de Ambassade voor verder onderzoek.

Deze pagina verschaft geen informatie over de registratie van pasgeborenen.

Dubbele nationaliteit

Basisprincipe: België laat de dubbele nationaliteit toe. Meer informatie aangaande de Belgische dubbele nationaliteit is beschikbaar op de webpagina van het FOD Justitie.

OPGELET: Het verzoeken van een vreemde nationaliteit gebeurt vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid. De Ambassade en haar consulaat-generaal leveren geen bijstand in of voorzien geen informatie over vreemde nationaliteitsprocedures.

Voor informatie aangaande een vreemde nationaliteit neemt u steeds contact op met de respectievelijke autoriteiten. De Belgische Ambassade beantwoordt geen vragen aangaande vreemde nationaliteiten.

NOORWEGEN

Sinds 01/01/2020 laat Noorwegen de dubbele nationaliteit toe. Het proces wordt gestuurd door het UDI. U vindt de procedure/informatie terug op de webpagina van het UDI.

IJSLAND

IJsland laat in principe de dubbele nationaliteit toe, volgens publiekelijk beschikbare informatie op de website van de IJslandse overheid.

De behoudsverklaring

 • U bent Belg?
 • Tussen de 18 en 28 jaar oud?
 • U bent niet geboren in België?
 • U heeft nooit in België gewoond?
 • U heeft naast de Belgische nationaliteit nog één of meerdere nationaliteiten?
 • U oefent geen ambt uit in naam van de Belgische regering/staat?

Dan is de kans aannemelijk dat u de behoudsverklaring dient af te leggen, dit ten laatste de dag vóór uw 28ste verjaardag. Zo niet, dan verliest u automatisch de Belgische nationaliteit op uw 28ste verjaardag.

Sinds 12/07/2018 kan u uw Belgische nationaliteit als volgt behouden:

 • Het afleggen van een behoudsverklaring, dit ten laatste de dag voor de 28ste verjaardag (administratieve procedure), of.
 • Het aanvragen en effectief verkrijgen van een Belgisch paspoort, dit ten laatste de dag voor de 28ste verjaardag, of.
 • Het aanvragen en effectief verkrijgen van een Belgische identiteitskaart, dit ten laatste de dag voor de 28ste verjaardag.

Voor vragen/informatie aangaande de behoudsverklaring, neem zo snel mogelijk contact op met de Ambassade.

Belangrijk: De behoudsverklaring heeft geen enkele invloed op uw Noorse/IJslandse nationaliteit.

Vaakgestelde vragen

 • Laat België de dubbele nationaliteit toe?
  Ja. Zie hierboven.
 • Ik wens een vreemde nationaliteit aan te vragen. Hoe ga ik te werk?
  U neemt contact op met de respectievelijke autoriteiten voor informatie aangaande de te volgen procedure.
 • Ik ben Belg. Mijn partner wenst ook Belg te worden. Kan dit?
  Enkel partners van Belgen, beiden woonachtig in België, kunnen de Belgische nationaliteit aanvragen. De procedure verloopt via de gemeente van woonst.
 • Ik ben mijn Belgische nationaliteit verloren. Kan ik ze terugkrijgen via de Ambassade?
  Indien u de Belgische nationaliteit bent verloren ten gevolge het nalaten van het afleggen van de behoudsverklaring, kan de Ambassade u bijstaan. Heeft u afstand gedaan van de Belgische nationaliteit, dan dient u woonachtig te zijn in België. De procedure verloopt via de gemeente van woonst.
 • Ik ben het kind van een Belg. Ben ik ook Belg?
  Mogelijks. Indien de Belgische ouder zelf geboren is in België en de erkenningsband vastligt volgens de Belgische wetgeving, dan bestaat de mogelijkheid. Gelieve contact op te nemen met de Ambassade voor verder onderzoek. Gelieve steeds uw persoonlijke informatie (naam, voornaam, geboorteplaats en datum) evenals de persoonlijke informatie van de betrokken Belgische ouder (naam, voornaam, geboorteplaats en datum) te vermelden. Indien u uw geboorteakte beschikbaar heeft, gelieve eveneens een scan over te maken.