Ambassade en Consulaten van België in Noorwegen en IJsland
Home Consulaire diensten Inschrijving

Inschrijving

De inschrijving in de consulaire registers van de Ambassade is niet verplicht, maar geeft wel toegang tot het overgrote deel van onze consulaire diensten, zoals paspoort, eID en administratieve opvolging. 

Wie kan zich inschrijven?

 • U bent Belg
 • U bent niet langer ingeschreven in België de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente/stad.

  (!) Indien u weldegelijk nog geregistreerd staat als woonachtig in een Belgische gemeente/stad, gelieve contact op te nemen met de desbetreffende bevolkingsdiensten. Pas als de desbetreffende bevolkingsdiensten u afschrijven naar het buitenland, kan de Ambassade u inschrijven. Zo niet, blijft uw rijksregisterfiche ontoegankelijk voor ons.

 • U heeft een wettelijk verblijf binnen de jurisdictie van de Ambassade (Noorwegen/IJsland).
 • Minderjarigen kunnen enkel ingeschreven worden met goedkeuring van de ouders of wettelijke voogd

Hoe schrijft u zich in?

Om zich in te schrijven dient u de volgende documenten over te maken aan de Ambassade. Dit kan per post of, bij voorkeur, per e-mail. Persoonlijke aanwezigheid is niet nodig.

 • Per Belgisch lid van het gezin: het formulier Inschrijving op de Ambassade
 • Het "Model 8" (bewijs van schrapping). Het model 8 is de schriftelijke bevestiging van uw afschrijving naar het buitenland door de Belgische bevolkingsdiensten. Indien u afkomstig bent van een andere diplomatieke post, dient u het model 8 niet voor te leggen: de Ambassade zal uw dossier opvragen bij de desbetreffende consulaire vertegenwoordiging. Gelieve wel rekening te houden dat dit de nodige vertraging met zich meebrengt.
 • Een fotokopie van uw paspoort/ID
 • Inschrijvingsbrochure voor de verkiezingen 
 • Bewijs van geldig verblijf binnen de jurisdictie van de Ambassade:

  Voor Noorwegen: één van de volgende documenten, op voorwaarde dat uw actueel adres vermeld wordt: bostedsattest (Folkeregister), underretning om registrert flytting (Folkeregister), Registreringsbevis (Noorse politie). Het registreringsbevis wordt éénmalig uitgegeven. Indien het vermelde adres niet langer actueel is, verliest het registreringsbevis zijn nut.

  Voor IJsland: uittreksel uit de IJslandse bevolkingsregisters. U vraagt aan de IJslandse registers (www.skra.is) een uittreksel aan.

Inschrijving van pasgeboren kinderen

Indien u wenst uw kind in te schrijven, gelieve de Ambassade, per e-mail, de volgende documenten te sturen: geboorteakte, kopie paspoort vader, kopie paspoort moeder. Op basis van deze documenten zal de Ambassade u de specifieke procedure melden.

Na de inschrijving meldt u steeds:

 • Elke wijziging in de burgerlijke staat van uzelf en uw gezinsleden, door middel van een origineel afschrift van de betreffende akte, bijvoorbeeld huwelijks-, scheidings-, geboorte- of adoptieakte, of de verklaring van naamsverandering;
 • Elke wijziging van uw gezinssamenstelling;
 • Elke verandering van nationaliteit;
 • Elke adreswijziging of verandering van beroep.
 • Elke wijziging aangaande uw contactgegevens

Belgen die kiezen om zich in te schrijven in de consulaire registers van de Ambassade zijn zelf verantwoordelijk voor het in orde houden van hun dossier!