Ambassade en Consulaten van België in Noorwegen en IJsland
Home Consulaire diensten Aanvraag identiteitskaart

Aanvraag identiteitskaart

Overzicht

 • Algemene richtlijnen
 • Activatie van de eID's / Kids-ID's
 • Aanvraag van een nieuwe eID/Kids’ID
 • Leveringstermijn
 • Tarieven
 • Verlies/Diefstal
 • Nieuwe PUK code bestellen
 • Buitenlandse adressen op de eID

 
Algemene richtlijnen

 • De Belgische eID is  verplicht voor alle Belgen vanaf 12 jaar.
 • Voor Belgen onder de 12 jaar is er een niet-verplichte KIDS-ID ter beschikking.
 • De Ambassade/het Consulaat in Oslo kan enkel identiteitskaarten afleveren aan Belgen ingeschreven in haar consulaire registers. Bent u niet ingeschreven? U vindt de voorwaarden en procedure hier.
 • Een eID is 10 jaar geldig (6 jaar voor minderjarigen tussen 12-18)), een Kids-ID is 3 jaar geldig. Vanaf de 75-jarige leeftijd is de eID 30 jaar geldig.
 • De bestelling van een nieuwe eID/KIDS-ID kan per post of persoonlijk.
 • Indien u de nieuwe eID/kids-ID per post wenst te ontvangen, dan gebeurt dit aangetekend vanwege veiligheidsvoorschriften. U draagt zelf de kosten voor de aangetekende verzending (zie tarieven). eID's/Kids-ID's mogen nooit per normale post verzonden worden.
 • Een eID afgegeven door een Belgische gemeente blijft geldig tot aan de geldigheidsdatum, ook in het buitenland.
 • eID’s/Kids-ID’s worden geleverd daar waar aangevraagd.
 • eID’s/Kids-ID’s kunnen enkel aangevraagd worden in de post/gemeente van inschrijving.
 • De eID is geldig binnen de EU, de Schengen zone en verscheidene landen daarbuiten. Op de website van het Departement Buitenlandse Zaken kan u zelf nagaan welk land welk document vereist. Bij twijfel contacteert u de lokale ambassade in uw bestemming.
 • Voor meer informatie aangaande de eID (of het gebruik van), gelieve de website van het Departement Binnenlandse Zaken te raadplegen.

 
Elektronisch aspect van de eID / KIDS-ID

eID's kunnen gebruikt worden om zich elektronisch te identificeren. De elektronische chip op de eID's/Kids-ID's afgeleverd door de Ambassade in Oslo is standaard niet geactiveerd op het moment van levering.

U kan de kaart bij uw eerstvolgend bezoek aan België door de bevolkingsdienst van een Belgische gemeente of op de Ambassade in Oslo (Afspraak noodzakelijk) laten activeren, op voorwaarde dat u zowel de kaart als de bijhorende PUK/PIN-brief kan voorleggen.

 
Aanvraag van een nieuwe eID/Kids-ID:

 • U maakt u ons het respectievelijke ingevulde en ondertekende document in tweevoud over:
  - Aanvraag eID basisdocument (Vanaf 12 jaar)
  - Aanvraag Kids-ID basisdocument (Kinderen jonger dan 12 jaar)

  OPGELET: De handtekening dient binnen de voorziene ruimte te blijven, zonder de kader te raken of te overschrijden. Uw handtekening dient tevens in de juiste richting geplaatst te worden.
  OPGELET: De aanvraag van een nieuwe eID/Kids-ID voor minderjarigen vereist steeds de handtekening van beide (!) ouders, tenzij het ouderschap anders werd toegewezen per rechterlijk besluit (bewijs is vereist).

 • U voorziet twee recente (max 1 maand) pasfoto’s in kleur, van onberispelijke kwaliteit, met witte achtergrond, die voldoen aan de ICAO voorwaarden. Indien de foto's niet voldoen aan de strikte kwaliteitseisen, wordt uw aanvraag geweigerd. Een eventuele weigering veroorzaakt een vertraging van verscheidene weken (De ervaring leert 3 weken.).
 • U voorziet een bewijs van betaling. De betaling gebeurt per overschrijving (zie tarieven).
 • Uw huidige identiteitskaart moet ingeleverd worden. Indien u uw oude identiteitskaart niet langer in uw bezit heeft, zie Verlies/Diefstal (verder).
  Is uw huidige eID nog geldig? U kan uw huidige kaart behouden tot de nieuwe kaart beschikbaar is.
  Wanneer u ons uw oude eID/Kids-ID overmaakt, knipt u die eerst doormidden.

 
Leveringstermijn

Traditioneel 3-4 weken na bestelling door de Ambassade/het Consulaat, exclusief eventuele aangetekende verzending per post.

 
Tarieven

U vindt een overzicht van de tarieven en betalingsmogelijkheden hier terug.

 
Verlies/Diefstal

 • U neemt contact op met DOCSTOP
 • U doet aangifte bij het lokale politiekantoor daar waar de kaart werd verloren/gestolen
 • U maak ons een ingevulde PV van verlies over, daaraan toegevoegd uw aangifte bij de lokale politie.

 
Nieuwe PUK code bestellen

Bent u niet langer in het bezit van de bijhorende PUK brief? U kan steeds een nieuwe PUK brief bestellen op de website van het FOD Binnenlandse Zaken.
Opgelet: De PUK brief wordt geleverd aan de Ambassade/gemeente die de kaart oorspronkelijk heeft afgeleverd.

 
Buitenlandse adressen op de eID

Het domicilieadres van elke Belg wonende in België is geregistreed in het Belgische Rijksregister en wordt door de desbetreffende gemeente ingevoerd op de eID.

Het domicilieadres van Belgen woonachtig in het buitenland en ingeschreven in de consulaire registers is eveneens geregistreerd in het Belgische Rijksregister, maar het domicilieadres kan niet ingevoerd worden op de eID, dit vanwege technische redenen. Voor Belgen in het buitenland vermeldt de eID bij inlezing bijgevolg enkel de post van inschrijving en haar respectievelijke postcode (Bijv. voor Noorwegen/IJsland verschijnt enkel 0250 Oslo). De Ambassade kan dit niet aanpassen of corrigeren.

Belgen ingeschreven in de consulaire registers die hun adres in het buitenland dienen te bewijzen, worden aangeraden zich een consulair attest van woonst te verschaffen.